Make your own free website on Tripod.com

  9. การทำชุดรับแขกจากไม้ไผ่ และต้นตาลต้นตาล

      ที่ตั้ง บ้านโคกสำโรง ม. 8 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

  การรวมกลุ่ม ประชาชนในหมู่บ้านรวมกลุ่มครั้งแรกจำนวน 20 คนโดยมีนายถวิล เกิดสี เป็นผู้ริเริ่ม ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบัวเชดได้ให้การสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณวิชาชีพเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

หัตถกรรมจากเศษไม้

ที่ตั้ง บ้านสะเดาน้อย ม.9 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

  การรวมกลุ่ม ประชาชนบ้านสะเดาน้อย ได้ดำเนินการรวมกลุ่ม เริ่มแรกโดย
  นายแสน ทองคำ เป็นผู้นำ
  และได้รวมกลุ่มจำนวน 20 คน